Verdeling van een woning?!

Gepubliceerd op 18 maart 2021 om 10:00

Bij een scheiding/verbreking samenleving moet ook een gezamenlijke koopwoning worden verdeeld. In de praktijk betekent dit verkoop aan een derde of overname van de woning door de ene echtgeno(o)t(e)/partner, waarbij de andere partij wordt 'uitgekocht'.

Gaan we voor die verdeling uit van de WOZ-waarde of van de taxatiewaarde? Daar kun je over in overleg treden en als je er samen niet uit komt, kun je daarover procederen.

De rechtbank ziet in onderstaande zaak geen aanleiding om aan te sluiten bij de WOZ-waarde. Niet alleen omdat die waarde vóór het jaar dat de WOZ-waarde gaat gelden ligt, maar ook omdat bij de taxatie van de WOZ-waarde met name betekenis wordt toegekend aan de algemene kenmerken van de woning, zoals grootte van het perceel en de woning. Woning specifieke kenmerken worden daarbij, anders dan bij de taxatie door een makelaar het geval is, buiten beschouwing gelaten.

Logisch of toch niet?

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/42564?token=21e5454b03007632d3d904bb827627df