WhatsApp: 06 - 86 46 12 06 | E-mail: info@advocatenkantoorbisram.nl

Het kantoor biedt haar klanten de mogelijkheid tot rechtsbijstand op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en op basis van uurtarief.

Tijdens de (gratis) eerste bespreking wordt altijd beoordeeld of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien u daarvoor in aanmerking komt, wordt aan u  - afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen van twee jaren geleden zoals geregistreerd bij de belastingdienst - een eigen bijdrage opgelegd. Deze eigen bijdrage bent u voor de gehele procedure verschuldigd. Het griffierecht, portokosten en eventuele kosten voor het opvragen van uittreksels vallen niet onder het bereik van een verstrekte toevoeging. 

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt met u het uurtarief besproken alvorens de werkzaamheden zullen aanvangen. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Het basistarief voor het jaar 2021 bedraagt € 160,- per uur, exclusief BTW (21%) en kantoorkosten (7%) en dus € 207,15 per uur inclusief kantoorkosten en BTW.

Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rechtsbijstand.nl

 

De hoogte van de eigen bijdrage in het personen- en familierecht is inkomensafhankelijk en ligt in 2021 tussen de € 362,- en € 904,-. Indien u via het juridisch loket een doorverwijzing verzorgt, ontvangt u een korting op de eigen bijdrage ter hoogte van € 56,-. 

 

"Gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand is er om mensen te helpen die het écht nodig hebben. De Raad kijkt bij het beoordelen van de aanvraag dus ook naar de reden waarom u gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand aanvraagt." (Bron: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/inhoudelijke-eisen).