Uurtarief en toevoeging

Het kantoor biedt haar klanten de mogelijkheid tot rechtsbijstand op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en op basis van het uurtarief.

Tijdens de eerste bespreking van 30 minuten wordt altijd beoordeeld of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien u daarvoor in aanmerking komt, wordt aan u  - afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen van twee jaren geleden zoals geregistreerd bij de belastingdienst - een eigen bijdrage opgelegd door de Raad voor de Rechtsbijstand. Deze eigen bijdrage bent u voor de gehele procedure verschuldigd. Het griffierecht en verschotten (bijvoorbeeld: kosten voor het opvragen van uittreksels en kosten voor het inschakelen van de deurwaarder) vallen niet onder het bereik van een verstrekte toevoeging en worden rechtstreeks aan u doorbelast. Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rechtsbijstand.nl

Personen- en familierecht Inkomensnormen en eigen bijdragen personen- en familierecht per 1 januari 2024

Alleenstaand                                                                       Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen                  Eigen bijdrage                 Fiscaal jaarinkomen

t/m € 22.100,-                            € 394,-                                t/m € 30.700,-

€ 22.101,- - € 22.800,-              € 477,-                                € 30.701,- - € 31.800,-

€ 22.801,- - € 24.200,-              € 656,-                                € 31.801,- - € 33.300,-

€ 24.201,- - € 26.200,-              € 834,-                                € 32.101,- - € 35.900,-

€ 26.201,- - € 31.100,-              € 984,-                                € 37.201,- - € 44.000,-

Boven de € 31.100,-                 Geen toevoeging            Boven de € 44.000,-

 

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad voor de Rechtsbijstand aan u een toevoeging verstrekt, krijgt u een korting van € 61,- op deze eigen bijdrage. Sinds maart 2020 past de Raad deze korting van € 61,- op de eigen bijdrage automatisch toe en hoeft u niet langer eerst langs het Juridisch Loket om een diagnosedocument te verkrijgen.

 

"Gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand is er om mensen te helpen die het écht nodig hebben. De Raad kijkt bij het beoordelen van de aanvraag dus ook naar de reden waarom u gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand aanvraagt."

(Bron: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/inhoudelijke-eisen).

 

 

Honorarium

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt met u het uurtarief besproken alvorens de werkzaamheden zullen aanvangen. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Het basistarief voor het jaar 2024 bedraagt € 195,- per uur, exclusief BTW (21%) en dus € 235,95 per uur inclusief BTW. 

Intake

Een intake duurt minimaal 30 minuten en maximaal 60 minuten. De eerste 30 minuten zijn kosteloos. Voor het tweede halfuur betaalt u € 50,- incl. BTW. Deze kosten betaalt u aan het einde van het gesprek contant of via een betaalverzoek. Houdt hiermee rekening bij het plannen van uw afspraak.