WhatsApp: 06 - 86 46 12 06 | E-mail: info@advocatenkantoorbisram.nl

Uurtarief en toevoeging

Het kantoor biedt haar klanten de mogelijkheid tot rechtsbijstand op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en op basis van uurtarief.

Tijdens de (gratis) eerste bespreking wordt altijd beoordeeld of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien u daarvoor in aanmerking komt, wordt aan u  - afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen van twee jaren geleden zoals geregistreerd bij de belastingdienst - een eigen bijdrage opgelegd. Deze eigen bijdrage bent u voor de gehele procedure verschuldigd. Het griffierecht en verschotten vallen niet onder het bereik van een verstrekte toevoeging. Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rechtsbijstand.nl

Personen- en familierecht Inkomensnormen en eigen bijdragen personen- en familierecht

Alleenstaand                                                                       Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen                  Eigen bijdrage                 Fiscaal jaarinkomen

t/m € 20.900                             € 373,-                                t/m € 29.000

€ 20.901 - € 21.600                  € 451,-                                € 29.001 - € 30.100

€ 21.601 - € 22.900                  € 620,-                                € 30.101 - € 31.500

€ 22.901 - € 24.800                  € 789,-                                € 31.501 - € 35.200

€ 24.801 - € 29.400                  € 931,-                                € 35.201 - € 41.600

Boven de € 29.400                    Geen toevoeging               Boven de € 41.600

 

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 58,- op deze eigen bijdrage.

 

"Gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand is er om mensen te helpen die het écht nodig hebben. De Raad kijkt bij het beoordelen van de aanvraag dus ook naar de reden waarom u gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand aanvraagt."

(Bron: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/inhoudelijke-eisen).

 

 

Honorarium

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt met u het uurtarief besproken alvorens de werkzaamheden zullen aanvangen. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Het basistarief voor het jaar 2022 bedraagt € 180,- per uur, exclusief BTW (21%) en dus € 217,80 per uur inclusief BTW.